You are here!!


Activia: 30 let výzkumu

Activia®: 30 let výzkumu

  

1980
Vědečtí pracovníci Danone Nutricia Research začali pracovat na vývoji jogurtu obsahujícího bifidobaktérie.

1985
Po provedení značného počtu experimentů a testů in vitro tým Danone Research identifikoval kmen Bifidobacteria, který má v mléce příznivé podmínky pro růst – náš exkluzivní Bifidus ActiRegularis®.  

1986
Pro jogurt Activia® jsme vybrali čtyři další bakteriální kmeny, které umožňují dosažení vysokého počtu bakterií kmene Bifidus ActiRegularis®. Tento převratný proces vedl ke vzniku naší exkluzivní kombinace bakteriálních kmenů.

1987
Ve Francii a v Belgii je na trh uveden výrobek Bio od Danone, který je nyní známý jako Activia®.

1991
Je publikována první mezinárodní zpráva o jogurtu Activia® a přežívání našeho kmene Bifidus ActiRegularis® v zažívacím traktu, díky čemuž dostává svou vlastní genetickou identitu.

2000
Bifidus ActiRegularis® je uložen ve Francouzské národní sbírce kultur a mikroorganismů (CNCM) – jedná se o světově proslulou sbírku bakteriálních kmenů na Pasteurově institutu v Paříži.  Náš izolovaný kmen bakterií je vědecky pojmenován jako Bifidobacterium lactis CNCM I-2494. 

2001
Jsou zveřejněny výsledky prvního klinického testu zaměřeného na pochopení účinků našeho probiotického kmene Bifidus.

2002
Následně jsou zveřejněny výsledky prvního klinického testu zaměřeného na pochopení účinků jogurtu Activia®.

2005
Je plně dokončena (včetně anotací) sekvence genomu našeho exkluzivního kmene Bifidus.

2007
Je zjištěn účinek výrobku Activia® na diskomfort při zažívání u pacientů trpících syndromem dráždivého střeva (IBS).

2009
Na výrobek Activia® se zaměřují tři publikace pojednávající o diskomfortu při zažívání. 

2011
Je zveřejněna sekvence genomu našeho probiotického kmene Bifidus.
Proběhl první klinický test s cílem zjistit, jak Activia® ovlivňuje změny střevní mikrobioty.

2013
Jsou zveřejněny výsledky studie týkající se probiotických potravin (tj. výrobku Activia®) a jejich působení na "osu mozek – střevní mikrobiota" u zdravé části populace.
Jsou zveřejněny výsledky seskupené analýzy dvou klinických testů týkajících se jogurtu Activia® a diskomfortu při zažívání.

30 let výzkumu pro výrobek Activia

Život v rovnováze

*Live InSync = Eén zijn met jezelf