You are here!!


Jak Bifidus souvisí s jinými bakteriemi

Jak Bifidus souvisí s jinými bakteriemi

Pro vytvoření optimálních podmínek pro Bifidus ActiRegularis® jsme vyvinuli patentovaný technologický postup, jehož součástí je naše exkluzivní kombinace pěti bakterií. Díky tomu obsahuje každá porce výrobku Activia® minimálně 4 miliardy bakterií Bifidus ActiRegularis®.

V době, kdy byl výrobek Activia vyvíjený, byl jogurt tradičně fermentován při teplotě 43°C v podmínkách kyselého prostředí, které nebyly vhodné pro růst bakterií Bifidus ActiRegularis. Proto jsme s cílem zajistit příznivější podmínky začali pracovat na stanovení vhodnějšího technologického procesu a přesné kombinace bakterií.  

Po několika letech výzkumů jsme vybrali jeden specifický kmen Streptococcus thermophilus a dva kmeny Lactobacillus bulgaricus, které umožňují fermentaci při teplotě 37°C v méně kyselém prostředí. Právě tyto podmínky umožňují dosáhnout tak vysokého počtu bakterií Bifidus ActiRegularis® v jednom kelímku a dát výrobku Activia® jeho jemnou chuť. Součástí naší exkluzivní kombinace je rovněž jeden kmen Lactococcus lactis, který přispívá ke krémové konzistenci výrobku Activia® a může napomáhat růstu bakterií Bifidus ActiRegularis® v mléčné matrici.

Právě díky naší kombinaci těchto čtyř kmenů s Bifidus ActiRegularis® je výrobek Activia® tak unikátní.

Naše exkluzivní kombinace

Život v rovnováze

*Live InSync = Eén zijn met jezelf