You are here!!


Jak vzniká výrobek Activia?

Vědečtí pracovníci Danone Nutricia Research zaujímají přední místo v oblasti inovací mlékárenských technologií. A jsou to právě jejich odborné znalosti, náročné standardy a technologické procesy vyvinuté s cílem maximalizovat přínos naší exkluzivní kombinace bakterií, které pomáhají odlišit výrobek Activia®.

Homogenizace
Mléko je pod velkým tlakem protlačováno malými otvory, kde se zmenší a sjednotí velikost tukových kuliček.  Tím zajišťujeme rovnoměrné rozdělení tukových kuliček v mléce.  

Pasterizace
Aby bylo mléko bezpečné pro konzumaci, je po dobu několika minut tepelně ošetřeno při teplotě 90°C - 95°C. Následně je zchlazeno na 40°C.

Kultury
Naše kultury – unikátní kombinace jogurtových kultur včetně Bifidus Actiregularis® – mají klíčový význam pro zajištění jedinečnosti výrobku Activia®. Jsou uloženy v tajné bance bakteriálních kmenů, ke které má přístup pouze několik našich odborníků. V této fázi je mléko opatrně naočkováno přesně nadávkovaným množstvím těchto kultur. 

Fermentace
Activia® je k dostání v celé řadě variant. Konzistence, hustota a některé výživové hodnoty našich výrobků však závisí na hlavně tom, která ze dvou základních technologií byla použita pro jejich výrobu. 

Technologie výroby jogurtu zrajícího v tancích 
Fermentace mléčné směsi probíhá ve velkém tanku při teplotě 37°C po dobu 8 hodin. Umožňuje to množení našich bakterií Bifidus ActiRegularis® a čtyř dalších bakteriálních kmenů. Během této doby dochází ke kysání mléka a mléčná směs postupně houstne, přičemž ji jemně mícháme, aby vznikla hladká konzistence výrobku (jogurtový nápoj Activia® je v této fázi míchán důkladněji). Po skončení fermentace je výrobek po dobu dvou hodin zchlazen na teplotu 20°C, aby byla omezena činnost kultur mléčného kysání. V další fázi výroby jsou jogurtem naplněny kelímky nebo lahvičky a tento hotový výrobek je zachlazen na teplotu 4°C pro zachování kultur ve výrobku.   

Technologie výroby jogurtu zrajícího ve spotřebitelském obalu
Stejně jako jogurt zrající v tancích i tento druhý typ jogurtu fermentuje při teplotě 37°C po dobu 8 hodin a nakonec je zchlazen na teplotu 4°C – ovšem v tomto případě všechno probíhá přímo v kelímku. Mléčná směs je tedy po naočkování mléka našimi kulturami plněna přímo do spotřebitelského obalu a není při fermentaci míchána ve velkých tancích, jako je tomu u předchozího typu jogurtu. 

 

Život v rovnováze

*Live InSync = Eén zijn met jezelf