You are here!!

Podmínky použití

Tato webová stránka je provozovaná společností Danone a. s. (“my”, “nám”, “nás”). Přístup na tyto webové stránky a jejich použití podléhá následujícím podmínkám, specifickým podmínkám použití konkrétních míst těchto webových stránek a všem souvisejícím zákonům. Použitím těchto webových stránek dáváte svůj souhlas s těmito podmínkami použití a použitím doplňujících míst těchto stránek dáváte souhlas s tím být vázáni jejich podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky.

1. ZMĚNY V PODMÍNKÁCH POUŽITÍ

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit, proto doporučujeme tuto stránku jednou za čas navštívit, abyste byli informováni o aktuálních podmínkách použití. Pokud budete tyto stránky používat i po takovýchto změnách, bude se předpokládat, že jste se změnami souhlasili.

2. PŘESMĚROVÁNÍ NA JINÉ STRÁNKY

Vyhrazujeme si právo poskytovat přesměrování na web třetích stran. Tato přesměrování jsou dohodnutá s předmětnými stránkami a jsou aktuální, kdykoli to uznáme za vhodné s ohledem na obsah těchto stránek a poskytované služby. Nezodpovídáme za obsah webových stránek třetích stran a nepřijímáme žádnou odpovědnost, v žádném smyslu, za žádné škody, které utrpíte v souvislosti s používáním těchto stránek. Stránky třetích stran podléhají odlišným podmínkám použití, měli byste si je přečíst, než dané stránky začnete používat.   

3. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Přístup na tyto webové stránky vám zaručuje jejich používání výhradně pro osobní, nekomerční použití. Všechna práva, názvy a nároky na všechny aspekty těchto stránek, včetně ochranných známek a autorských práv, zůstávají výlučně naším vlastnictvím, vlastnictvím našich přidružených společností nebo našich licencovaných subjektů. Rozmnožování, úprava nebo distribuce obsahu těchto stránek bez našeho písemného souhlasu je přísně zakázaná. Abychom se vyhnuli pochybnostem, vyhlašujeme, že kopírování textů, fotografií, dokumentů, ochranných známek, obchodních značek nebo jiných značek na těchto webových stránkách je přísně zakázané.

Přijetím těchto podmínek použití a na základě své registrace a používáním těchto webových stránek nám poskytujete práva k použití svého obsahu, včetně dat, obrázků a textů, bez nároku na honorář, avšak s vyloučením jakýchkoli informací, které by mohly vést k vaší identifikaci. Toto platí na jakékoliv účely, ve všech médiích po celém světě, na celý život, v rámci jakéhokoli zákona o duševním vlastnictví, jehož se to týká.

4. VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Registrací na našich stránkách dáváte souhlas s tím, že nás budete informovat, kdykoli budete mít podezření, že vaše uživatelské jméno a heslo mohou být použity nepovolanými osobami. Všechny vámi dodané informace prostřednictvím této stránky uschováme v souladu s naší Politikou o soukromí. Souhlasíme, že vaše informace budeme držet v tajnosti, stejně jako jakékoli náležitosti, které buď označíte jako tajné nebo u kterých je zřejmé, že jsou tajné svou podstatou. Souhlasíte s převzetím plné odpovědnosti za uložení jakýchkoli souborů a dat, které nám poskytnete. Souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat ani vysílat žádný obsah, který by byl nezákonný, výhružný, hanlivý, urážlivý, obscénní, pornografický nebo nepřístojný, případně obsah, který by mohl představovat nebo podněcovat chování, které by mohlo být považováno za kriminální nebo které by mohlo porušovat platné zákony nebo předpisy. Vyhrazujeme si právo takový materiál z těchto webových stránek odstranit. Také se zavazujete nepřenášet jakékoliv viry nebo jiný škodlivý obsah na tyto stránky.   

Potvrzujete nám, že veškeré informace z vaší strany, které nám poskytujete, nebudou porušovat duševní vlastnictví žádné třetí strany a nebudou v rozporu se zákony a nařízeními žádné země, která může mít nad jejich použitím zákonné právo. Souhlasíte, že nám dáte ihned vědět ohledně jakéhokoliv požadavku vůči vám, který souvisí s porušením autorských práv ve spojitosti s použitím těchto stránek.

5. ZODPOVĚDNOST

Navzdory snaze o to, aby byla každá informace na těchto stránkách správná, neručíme za přesnost a úplnost těchto materiálů. Neručíme za to, že tyto stránky nebo server, který je poskytuje, nepodléhají napadení virem nebo jinými škodlivými prvky a vy přijímáte celou škodu za nezbytný servis, opravu nebo úpravu svého počítačového systému.

Ani my ani naše přidružené společnosti nebudou odpovědné za přímé, nepřímé, zvláštní nebo následné škody (včetně nároků třetích stran, ztrát zisku, výnosů nebo pověsti) vámi nebo třetími stranami utrpěné ve vztahu s použitím těchto webových stránek. Žádná část těchto podmínek použití nesmí být interpretována jako pokus snížit nebo vyloučit naši odpovědnost za jakoukoli osobní újmu způsobenou naší nedbalostí a pokud jste uživatel, nic, co řekneme, nemá vliv na vaše práva.  

Tyto podmínky použití se řídí zákony České republiky. Přístupem na tyto stránky a jejich používáním souhlasíte, že jakýkoliv spor bude řešen výhradně soudy České republiky.

6. PŘIDÁVÁNÍ KOMENTÁŘŮ

Když přidáváte komentáře, berte prosím na vědomí, že (SEZNAM DOLE S ODRÁŽKAMI)

Máte pouze 500 znaků na to, abyste dali všem vědět, co si myslíte, proto se snažte být struční a srozumitelní.

Když přidáte komentář, každý na těchto stránkách bude moci tento komentář vidět, stejně jako vaše křestní jméno a datum, kdy jste komentář zveřejnili.

Existuje internetová etiketa - takže například nepoužívejte VŠECHNA PÍSMENA VELKÁ, aby to nevypadalo, že křičíte.

Nelze publikovat komentáře, které odkazují na jiné společnosti nebo produkty a proto takové příspěvky budou smazány. 

Ve svých komentářích nesmíte uvádět vlastní ani cizí kontaktní údaje, včetně emailových adres, telefonních čísel nebo poštovních adres.

Vaše komentáře by měly být vyjádřením vašich názorů a neměly by to být názory kopírované z jiných webových stránek.

Activia ani Danone nenesou odpovědnost za obsah příspěvků. Komentáře jsou výhradně názory jejich autorů.

Vaše komentáře nebudou upravené. Když poruší tato pravidla i v nejmenším smyslu, budou smazány.

Zveřejněním příspěvku nám dáváte svolení využít část příspěvku nebo celý příspěvek pro budoucí marketingovou komunikaci bez nároku na honorář. 

 

© 2017 Danone - všechna práva vyhrazena.

Danone a. s.

Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3

 

 

*Live InSync = Eén zijn met jezelf