You are here!!


Tip na zpevnění břišních svalů a získání vnitřního klidu za pouhou 1 minutu

I když ve svém každodenním životě čelíte mnoha různým požadavkům, dotazům a úkolům, můžete si udržet pocit vnitřního klidu, který vám pomůže vše řešit v naprosté duševní pohodě. Kvalitní, pravidelné cvičení k tomu může významně přispívat, ale někdy vás zároveň připraví o nemálo cenného času. Toto minutové cvičení vám pomůže zpevnit břišní svaly, získat vnitřní klid a nastartovat den s ještě větším odhodláním.

I přes náročné výzvy a požadavky každodenního života by pro nás mělo být dosažení tělesné a duševní vyrovnanosti prioritou. Ačkoliv je delší fitness cvičení v tělocvičně ideálním způsobem, jak získat sílu a posunout se na vyšší úroveň fyzické kondice, někdy máme málo času a potřebujeme cvičit rychle a účinně. Toto minutové cvičení je výborným způsobem, jak důkladně zapojit všechny hlavní skupiny svalů a zpevnit břicho. Cvik "plank" (prkno) je základní součástí cvičení Pilates a jógy a představuje skvělou možnost, jak za velmi krátkou dobu procvičit celé tělo. Pokud právě máte jednu volnou minutu, objevíte v "planku" ideální způsob, jak ji využít.

Zdokonalte své "prkno"

Klekněte si a rukama se opřete o podložku na zemi. Dejte nohy k sobě a opřete se o lokty, které jsou přesně pod rameny. Opřete se předloktími o podložku na zemi a položte na ni dlaně. Nyní udržujte hlavu a páteř v jedné přímce a mírně pozvedněte střed těla. V této poloze vydržte jednu minutu. Procvičíte si celé tělo, posílíte svaly, zlepšíte držení těla a duševní vyrovnanost.

"Máte pouze minutu volného času? Využijte ji k posílení svých břišních svalů a zároveň získejte vnitřní klid."

Máte minútu voľného času? Využite ju na posilnenie brušných svalov a získanie vnútorného pokoja.

Život v rovnováze

*Live InSync = Eén zijn met jezelf