You are here!!


Activia: 30 rokov výskumu

Activia®: 30 rokov výskumu

    

80. roky
Vedci z Danone Nutricia Research pracujú na vzniku jogurtu obsahujúceho bifidobaktérie. 

1985
Po absolvovaní mnohých experimentov a výskumov v umelom prostredí identifikuje tím Danone Research kmeň bifidobaktérií, ktoré sú schopné rozvíjať sa a rásť v mlieku. Ide o našu jedinečnú Bifidus ActiRegularis.

1986
Vyberáme ďalšie štyri kmene baktérií do Activie, čo umožňuje Bifidus ActiRegularis množiť sa v obrovských počtoch. Tento prelomový proces tvorí náš exkluzívny kmeňový mix.

1987
Vo Francúzsku a Belgicku sa začína vyrábať Bio de Danone, dnes známe ako Activia®.

1991
Vychádza prvý medzinárodný report o jogurte Activia® a o životaschopnosti kmeňa Bifidus ActiRegularis. Náš exkluzívny kmeň Bifidus ActiRegularis získava vlastnú genetickú identifikačnú kartu.

2000
Bifidus ActiRegularis je uložený vo Francúzskej národnej zbierke kultúr a mikroorganizmov (CNCM) – svetovo uznávanom súbore kmeňov v rámci Pasteurovho inštitútu v Paríži. Náš izolovaný kmeň je vedecky identifikovaný ako Bifidobacterium lactis CNCM I-2494.

2001
Sú publikované výsledky prvých klinických testov o účinkoch nášho probiotického kmeňa Bifidus.

2002
Následne sú publikované aj výsledky klinických testov o tom, aké sú účinky jogurtov Activia®

2005
Sekvencia genómu nášho exkluzívneho kmeňa Bifidus je kompletná a zdokumentovaná.

2007
Sú zverejnené výsledky účinkov jogurtov Activia® na tráviace problémy u pacientov so syndrómom dráždivého čreva (IBS).

2009
Activia® je stredobodom záujmu troch publikácií venujúcich sa problémom zažívania. 

2011
Je publikovaná sekvencia genómu nášho probiotického kmeňa Bifidus. 
Uskutočňujú sa prvé klinické testy skúmajúce účinky Activie na mikrobiálnu flóru.

2013
Sú publikované výsledky štúdie o probiotických potravinách (ako napr. Activia®) a ich účinkoch na črevno-mozgovú os u zdravej populácie. 
Sú publikované výsledky dvoch spoločných klinických testov, ktoré skúmali účinky jogurtov Activia® na zažívacie problémy. 

30 let výzkumu pro výrobek Activia

Život v rovnováhe

*Live InSync = Être en phase