You are here!!

Politika ochrany súkromia

Danone a. s. sa zaväzuje k ochrane všetkých návštevníkov tejto webovej stránky. Prosím prečítajte si tieto podmienky, aby ste porozumeli ako nakladáme a ako ochraňujeme údaje, ktoré nám poskytujete. Xxxxxxxx Používaním tejto stránky dávate súhlas k zbieraniu, používaniu a prenosu svojich informácií podľa týchto podmienok Politiky ochrany súkromia. Tu sa dozviete viac o používaní súborov Cookies a uschovávaní dát (LINK).

1. ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME

Pri návšteve týchto stránok môžete byť požiadaný o zadanie určitých informácií o sebe, vrátane vášho mena a kontaktných údajov. Rovnako môžeme zhromažďovať informácie o používaní našich stránok a taktiež informácie o vás z vašich správ, ktoré na stránkach zverejňujete a z emailov alebo listov, ktoré nám posielate. 

2. POUŽITIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše informácie nám umožnia dať vám prístup k všetkým častiam našich webových stránok a dodať vám predmety alebo služby, ktoré ste si vyžiadali. Tieto informácie použijeme a budeme analyzovať tak, aby sme mohli riadiť, podporovať, zlepšovať a rozvíjať naše podnikanie. 

Informácie môžeme použiť najmä na to, aby sme vás kontaktovali a požiadali vás o váš názor na naše služby a aby sme vás príležitostne oboznámili o dôležitých zmenách na stránke a v našich službách. Ďalej vás môžeme informovať, tam kde ste dali svoj súhlas, o ďalších produktoch a službách, ktoré ponúkame a ktoré môžu byť predmetom vášho záujmu. Môžeme vás kontaktovať poštou, telefonicky alebo faxom, tak ako aj emailom. Ak už nebudete chcieť byť kontaktovaný, dajte nám prosím vedieť.  

Ak zverejníte alebo pošlete akýkoľvek urážlivý, nevhodný alebo problematický obsah voči tejto stránke alebo sa iným spôsobom budete podieľať na rušivom konaní voči tejto stránke, môžeme použiť ktorúkoľvek informáciu, ktorou disponujeme, aby sme vám v tom zabránili.   

3. POSKYTNUTIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Informácie, ktoré nám poskytujete môžu byť prístupné spoločnostiam, ktoré pre nás pracujú za účelom vymedzeným v týchto podmienkach alebo iným účelom, ku ktorým ste dali súhlas.

Vaše informácie tiež môžu byť poskytnuté tam, kde to od nás vyžaduje zákon alebo kde nám to umožňuje. 

Tam, kde ste nám to dali zvolenie pri zadávaní vašich údajov, vás môžu kontaktovať aj vybrané tretie strany, vrátane iných firiem v našej skupine, aby vás príležitostne oboznámili o svojich produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať. Môžu vás kontaktovať poštou, telefonicky, faxom, ako aj emailom. Ak už nebudete chcieť byť kontaktovaný týmito firmami, dajte nám prosím vedieť.  

4. COOKIES

Cookies sú dáta s malým obsahom, ktoré uskladňujeme vo vašom počítači. Pokiaľ ste pri uvádzaní svojich údajov neuviedli námietku, náš systém bude posielať cookies do vášho systému, keď sa vám načíta naša stránka. Cookies vám uľahčujú prihlásenie a používanie našich stránok pri budúcich návštevách. Rovnako nám umožňujú sledovať premávku na stránkach a prispôsobovať obsah vašim požiadavkám. Takéto informácie podliehajú zákonom o ochrane údajov a je s nimi naložené v súlade s touto Politikou a našou Politikou Cookies. 

Svoj počítač môžete nastaviť tak, že nebude prijímať cookies, ale v takom prípade nebudete môcť používať určité funkcionality našej stránky. Pokiaľ si v budúcnosti nebudete želať dostávať cookies, dajte nám prosím vedieť. Pre viac informácií o cookies prosím navštívte: www.aboutcookies.org. Tam, kde máme váš súhlas používame cookies na to, aby sme prispôsobili reklamu, ktorú pri návšteve stránok vidíte. Niektorí tomuto hovoria "behaviorálna reklama". 

5. OCHRANA DÁT, RETENCIA A INTEGRITA

Používame štandardné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich dát v našich databázach, aby sme predišli prístupu neautorizovaných osôb a nezákonnému konaniu, náhodnej strate, zničeniu alebo ich poškodeniu. Uchováme vaše dáta na primerane dlhú dobu alebo na tak dlho, ako nám to uloží zákon. Usilujeme sa o to udržať spoľahlivosť, presnosť, kompletnosť a hodnotu vašich informácií v našich databázach. 

6. PRÍSTUP A AKTUALIZÁCIA

Máte právo vidieť informácie, ktoré o vás držíme a na základe vášej písomnej žiadosti a dostatočnom množstve informácií na to, aby sme mohli vaše údaje overiť, vám poskytneme informácie, ktoré o vás držíme. Môžete nás požiadať o nevyhnutné zmeny, aby ste sa uistili, že informácie sú presné a aktuálne a my upovedomíme tretie strany o týchto nevyhnutných zmenách. Ak si to želáte urobiť, prosím kontaktujte nás. Za zmenu údajov si neúčtujeme žiadne poplatky, ale za žiadosť o informácie vám môžeme účtovať malý poplatok na pokrytie nákladov.

7. ZMENY V POLITIKE OCHRANY SÚKROMIA

Každá zmena v Politike ochrany údajov bude zverejnená na tejto webovej stránke a vy by ste mali z času na čas túto stránku navštíviť, aby ste o aktuálnej Politike boli informovaní. Pokiaľ budete navštevovať túto webovú stránku aj po takýchto zmenách, budeme to považovať za súhlas s týmito zmenami. Keď to bude náležité, môžete byť informovaný emailom.

8. KONTAKT

Všetky komentáre, podnety a požiadavky ohľadne nášho použitia informácií sú vítané a mali by byť adresované na našu zákaznícku linku na tomto odkaze

© 2017 Danone - všetky práva vyhradené.

Danone, spol. s r.o.

Prievozská 4
821 09 Bratislava

 

oužitia týchto webových stránok.

*Live InSync = Être en phase