Najčastejšie otázky

Nejčastější dotazy

BaleníSložení ActiviaProbiotikaPro koho je Activia určená

Bude sa meniť obalový materiál?

Otázka životného prostredia nám samozrejme nie je cudzia a tiež sa celosvetovo podieľame na ochrane životného prostredia.
Ako spoločnosť sme sa zaviazali, že do roku 2025 bude 100 % našich obalov recyklovateľných, znovu použiteľných alebo kompostovateľných.
Zároveň chceme zameniť pri mnohých našich produktoch obalové materiály z plastu za materiály s vyššou mierou recyklácie (papier, sklo atď.). Pri obaloch z polystyrénu (PS) sa riadime dvojitou stratégiou: chceme výrazne znížiť našu závislosť na tomto obalovom materiáli a zároveň spolupracujeme na vývoji prvých recyklačných tokov.
Už 86 % našich obalov je recyklovateľných, znovu použiteľných alebo kompostovateľných.
Znižovanie negatívneho dopadu na životné prostredie, podieľanie sa na zachovaní prírodných zdrojov pre ďalšie generácie a úcta k prírode patria medzi záväzky a hodnoty spoločnosti Danone. Rovnako je tomu aj v Českej a Slovenskej republike.
Naša spoločnosť podniká mnoho krokov a neustále zlepšuje a modernizuje všetky procesy s cieľom zachovať ochranu životného prostredia. Znižujeme spotrebu vody a energie, všetko pokračuje cez dopravu, kde optimalizujeme dĺžku dopravných ciest a v neposlednom rade pri obalových materiáloch, kde neustále pracujeme na vytvorení čo najviac ekologického a k prírode šetrného materiálu – napríklad znižovaním hmotnosti materiálov či používaním ekologickejších farieb na tlač a mnoho ďalšieho.
Produkty Activia BIO majú odtrhávaciu papierovú etiketu a umožňujú tak jednoduchšiu recykláciu celého obalu. Activia Smoothie má perforovaný odtrhávací sleeve a produkt je tak tiež ľahšie recyklovateľný. Jogurt Activia je plnený do téglikov na ktorých výrobu bolo použité čo najmenej plastu, čím sa znížilo celkové množstvo plastu potrebného na výrobu téglikov.

Čo obsahuje Activia?

Activia je fermentovaný mliečny výrobok, ktorý okrem klasických jogurtových kultúr obsahuje aj unikátny kmeň Bifidobacterium animalis DN-173 010, ktorý má obchodný názov Bifidus Actiregularis®.
Konzumácia mliečnych výrobkov pri dojčení nie je vylúčená, ale vždy je vhodné konzultovať prípadné zmeny v jedálnom lístku s vaším ošetrujúcim lekárom/pediatrom .

Čo to vlastne je Bifidus ActiRegularis

Je to unikátna živá kultúra Bifidobacterium DN-173 010, ActiRegularis je jej jednoduchší a výstižnejší obchodný názov.

Ako Bifidus ActiRegularis obsiahnutý vo výrobkoch Activia pomáha nášmu zdraviu?

Pri pravidelnej konzumácii výrobkov Activia sa živá kultúra Bifidus ActiRegularis stáva prirodzenou súčasťou črevnej mikroflóry a pomáha regulovať dobu zažívania. Tým sa organizmus prirodzene čistí a obnovuje svoju vnútornú rovnováhu.

Aké jogurtové kultúry obsahuje Activia?

Výrobky Activia obsahujú živé jogurtové kultúry (protosymbiotickú zmes Streptococcus thermophilus a Lactobacillus bulgaricus) a bifidogénne kultúry (v prípade Activie ide o unikátnu patentovanú kultúru Bifidobacterium animalis subspecies lactis DN-173 010 s obchodným názvom Bifidus Actiregularis ®).

Ako správne recyklovať obal jogurtu Activia?

Téglik jogurtu Activia je určený do plastu, zatiaľ čo viečko patrí do zmiešaného odpadu. V prípade nápojov Activia je nutné najskôr odstrániť plastovú etiketu (sleeve) a následne je možné obal umiestniť do kontajneru na plast.

Aký je počet živých kultúr na konci spotrebnej lehoty?

Podľa vyhlášky č. 397/2016 Z. z. musíme spĺňať počty živých mikroorganizmov aj na konci trvanlivosti. Pre jogurtovú kultúru platí počet 107 v 1 g výrobku, pre bifidogénnu kultúru 106 v 1 g výrobku. V prípade bifidogénnej kultúry Bifidus Actiregularis ®garantujeme na konci trvanlivosti dokonca hodnotu vyššiu, ktorá je 4,25.109/1 téglik/120 g. Zákon nám neukladá počty živých mikroorganizmov značiť

Aký je pôvod Bifidus Actiregularisbifidogenné kultúry v jogurtoch Activia?

Ide o klasické kultúru rodu Bifidobacterium, čo sú živé mikroorganizmy, ktoré aplikované v primeranom množstve priaznivo ovplyvňujú zdravotný stav hostiteľa. Bifidobaktérie sú prirodzenou súčasťou bakteriálnej mikroflóry v ľudskom tele. Na základe testovania „in vitro“ uskutočneného s niekoľkými rôznymi druhmi bifidobaktérií odborníci zo spoločnosti Danone vybrali Bifidus ActiRegularis®, ktorý je schopný prežiť a rásť v mlieku. Bifidus ActiRegularis® bol registrovaný v Pasteurovom inštitúte v Paríži pod vedeckým názvom Bifidobacterium lactis CNCM I-2494.

Aký je rozdiel medzi Activiou a Actimelom?

Bifidus ActiRegularis je jedinečná živá kultúra obsiahnutá v ACTIVII. Pri pravidelnej konzumácii táto kultúra preniká do črevnej mikroflóry a pomáha regulovať zažívanie. Tým sa organizmus prirodzene čistí a obnovuje svoju vnútornú rovnováhu. L.casei Imunitass (L.casei Defensis, L.casei Danone) je jedinečná živá kultúra obsiahnutá iba vo výrobku ACTIMEL. Pri pravidelnej konzumácii táto kultúra preniká do črevnej mikroflóry a pomáha posilňovať prirodzenú obranyschopnosť ľudského organizmu. Tým prispieva každý deň k ochrane zdravia.

Je Activia bez cukru?

Ochutené/sladené produkty Activia obsahujú pridaný cukor. Activia biela/0 % obsahuje rovnako ako iné mliečne výrobky iba prirodzene sa vyskytujúci mliečny cukor.

Je Activia bez laktózy?

Laktóza čiže mliečny cukor je prirodzene sa vyskytujúci cukor v mlieku. Počas výroby jogurtu dochádza k procesu fermentácie, keď je časť laktózy premenená na kyselinu mliečnu, ktorá prirodzeným spôsobom predlžuje trvanlivosť pôvodnej potraviny. Časť laktózy však v produkte stále zostáva. Activia teda laktózu obsahuje.

Je jogurt Activia vhodný pre dojčatá?

Naše výrobky nie sú určené pre výživu dojčiat a batoliat (teda detí do 3 rokov). Ide o klasické mliečne výrobky a možno ich bezpečne odporučiť deťom starším ako 3 roky. Pri podávaní deťom mladším ako 3 roky odporúčame najprv sa poradiť s detským lekárom, ktorý pozná zdravotný stav vášho dieťaťa.

Je jogurt Activia vhodný v tehotenstve?

Konzumácia mliečnych výrobkov v tehotenstve nie je vylúčená, ale vždy je vhodné konzultovať prípadné zmeny v jedálničku s vaším ošetrujúcim lekárom.

Je activia vhodná pri diéte?/

Produkty Activia sú vhodné ako súčasť pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Ich konzumáciu v rámci diéty odporúčame konzultovať s vaším lekárom/výživovým poradcom.

Je Activia vhodná pri dojčení?

Konzumácia mliečnych výrobkov pri dojčení nie je vylúčená, ale vždy je vhodné konzultovať prípadné zmeny v jedálnom lístku s vaším ošetrujúcim lekárom/pediatrom.

Je Activia vhodná pre diabetikov?

Vždy je nutné poradiť sa najprv s lekárom. Presné zloženie nájde spotrebiteľ na obale výrobku. Je nutné, aby ste množstvo sacharidov uvedené na obale započítali do svojej povolenej dennej dávky. Napríklad Activia biela 120 g obsahuje 5,1 g cukru na 100 g výrobku, nejde o pridaný cukor, ale mliečny cukor - laktózu prirodzene sa vyskytujúcu v mlieku.

Je Activia zdravá?

Activia je kyslý mliečny výrobok, ktorý okrem dvoch tradičných jogurtových kultúr obsahuje ešte tretiu, unikátnu živú kultúru Bifidus ActiRegularis: ide o mliečny výrobok skvasený tradičnými kmeňmi jogurtových baktérií a špecifickou kultúrou Bifidobacterium DN-173 010. Pri tomto potravinárskom výrobku boli klinicky preukázané prospešné účinky na ľudské zdravie. Okrem toho obsahuje aj všetky štandardné nutričné látky obsiahnuté v mliečnych výrobkoch (ako napr. plnohodnotné bielkoviny, vápnik). Vysoké koncentrácie kmeňa Bifidobacterium (okolo 108 cfu/g) zostávajú prítomné vo výrobku po celý čas jeho trvanlivosti.

16.) Je v nápojoch rovnaký obsah Bifidus Actiregularisživých kultúr Bifidus Actiregularis ako v jogurtoch?

Áno, v nápojoch Activia nájdete rovnaký obsah Bifidus Actiregularis ako v jogurtoch Activia – teda min. 4 miliardy/100 g.

Kde sa jogurt Activia vyrába?

Jogurty Activia sú vyrábané vo výrobnom závode v Benešove. Bio rad jogurtov sa potom vyrába v nemeckej továrni v Ochsenfurte.

Koľko má Activia probiotík?

Activia obsahuje min. 4 miliardy probiotických kultúr Bifidus Actiregularis vo 100 g.

Obsahujú jogurty Activia karmín?

Jogurty Activia neobsahujú karmín, pri výrobe sa používajú iba farbiace koncentráty z ovocia alebo zeleniny.

Obsahujú nápoje rovnaké Bifidus Actiregularisživé kultúry ako jogurty?

Rovnako tak ako jogurty Activia, tak aj nápoje Activia obsahujú rovnaké kultúry Bifidus ActiRegularis.