Activia (CZ)

Vyhlásenie o cookies

V Danone máme záujem byť otvorení a transparentní v spôsobe, akým používame cookies a čo ich používanie pre vás znamená. Niektoré cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre funkčnosť našej webovej stránky, avšak sú aj cookies, ktorých používanie môžete zamedziť alebo blokovať.
Snažíme sa vám poskytnúť dostatočné množstvo informácií o cookies, ktoré používame, aby ste sa mohli na základe poskytnutých informácií rozhodnúť, ktoré informácie budete s nami zdieľať.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

ČO SÚ COOKIES?

Cookie je malý súbor uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Má unikátny identifikátor pridelený vášmu zariadeniu a umožňuje webovej stránke zapamätať si vaše úkony a preferencie (ako napríklad lokalitu, jazyk, veľkosť písma a iné preferencie týkajúce sa zobrazenia) v priebehu určitej doby. V dôsledku uvedeného nemusíte opakovane zadávať informácie vždy, keď sa vrátite späť na webovú stránku alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Cookies vám môžu tiež pomôcť, aby sa Vám vaše prehliadanie prispôsobilo.
Nie všetky cookies obsahujú osobné informácie, ale v prípadoch, keď takéto osobné informácie obsahujú, budeme zaobchádzať s takýmito informáciami ako s osobnými údajmi v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Taktiež zaobchádzame s informáciami z cookies ako s osobnými údajmi ak sú tieto spojené s vašim účtom alebo inými kontaktnými informáciami.

TYPY COOKIES

Existujú dve široké kategórie cookies: trvalé cookies („persistent cookies“) a cookies, ktoré sa týkajú relácie („session cookies“). Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení až do času kým sú manuálne alebo automaticky vymazané. Cookies, ktoré sa týkajú relácie, zostávajú vo vašom zariadení do času kedy zatvoríte váš prehliadač a tým ich automaticky vymažete.

PREČO POUŽÍVAME COOKIES?

Vo všeobecnosti existuje niekoľko dôvodov, prečo by sme mohli používať cookies:
• Cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie webovej stránky a umožnenie využívania služieb, ktoré poskytujeme;
• Cookies, ktoré získavajú údaje súvisiace s používaním našej webovej stránky a jej výkonom. Tieto informácie používame za účelom vylepšenia našich on-line produktov a služieb.
• Cookies, ktoré používame na účelom personalizácie a optimalizácie vašich skúseností na našej webovej stránke. Tieto cookies ukladajú informácie o vašich voľbách ako je veľkosť textu, jazyk a rozlíšenie obrazovky.
• Cookies, ktoré sú umiestnené tretími stranami pre služby s pridanou hodnotou (napríklad cookies sociálnych médií) alebo na reklamné účely.
Ďalšie informácie o typoch cookies, ktoré používame, nájdete nižšie.

COOKIES, KTORÉ POTREBUJEME NEVYHNUTNE

Toto sú cookies, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám mohli ponúknuť správne fungujúcu webovú stránku a ktoré vám umožnia využívať služby, ktoré poskytujeme.
Ak sú tieto cookies zablokované, nebudete môcť využívať našu webovú stránku.


Zoznam cookies, ktoré potrebujeme nevyhnute

Účel : Nastavenie ochrany súkromia
Typy získavaných údajov : Nastavenie ochrany súkromia
Názov cookie : Prv, prvfd
Ako dlho sa cookie uchováva? 9 rokov

Účel : Nastavenie cookies
Typy získavaných údajov : Zásady používania cookies – prijať – áno/nie
Názov cookie : cookies
Ako dlho sa cookie uchováva? 1 mesiac

Analytické cookies a cookies súvisiace s výkonom
Tieto cookies nám pomáhajú zmerať modely návštevnosti, aby sme zistili, ktoré oblasti našej webovej stránky boli navštívené. Uvedené cookies využívame na skúmanie návykov návštevníka, aby sme mohli vylepšiť naše on-line produkty a služby. Môžeme zaznamenať IP adresy (t.j. elektronické adresy počítačov pripojených k sieti internet), aby sme analyzovali trendy, spravovali webovú stránku, sledovali pohyby používateľov a získavali široké demografické informácie.

Tieto cookies nie sú nevyhnutné pre webovú stránku a pred umiestnením týchto cookies vás budeme vždy žiadať o udelenie súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete v kapitole "Vaše preferencie" nižšie.

Zoznam cookies súvisiacich s výkonom

Účel : Používa sa na riadenie oneskorení pri prenosoch dát
Typy získavaných údajov : Nezhromažďujú sa žiadne údaje
Názov cookie :_gat
Ako dlho sa cookie uchováva? 1 minúta

Účel : Rozlíšenie používateľov
Typy získavaných údajov : Čas strávený na webovej stránke, IP adresa, demografické, geografické údaje a údaje o hardvéri
Názov cookie : _ga
Ako dlho sa cookie uchováva? 2 roky

Účel : Rozlíšenie používateľov a ich relácií
Typy získavaných údajov : Odkazujúce stránky, história prehliadania
Názov cookie : _gid
Ako dlho sa cookie uchováva? 24 hodín

COOKIES PRE ÚČELY PERSONALIZÁCIE

Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať váš počítač a pozdraviť vás pri každej návšteve našej webovej stránky bez toho, aby sme vás obťažovali žiadosťou o registráciu alebo prihlásenie.

Tieto cookies nie sú nevyhnutné pre webovú stránku, ale vylepšujú priebeh vašej návštevy. Pred umiestnením týchto cookies vás vždy požiadame o udelenie súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete v kapitole "Vaše preferencie" nižšie.

Zoznam cookies pre účely personalizácie

COOKIES TRETÍCH STRÁN

Toto sú cookies, ktoré sú umiestnené na našej webovej stránke tretími stranami a v našom mene. Tieto cookies nám umožňujú vytvárať personalizované reklamy na iných webových stránkach, ktoré sú založené na informáciách o vás, ako sú vaše zobrazenia stránok na našej webovej stránke. Naše webové stránky môžu tiež umiestniť cookies pre služby tretích strán, ako sú sociálne médiá.

Neposkytujeme žiadne osobné informácie tretím stranám, ktoré umiestňujú súbory cookies na našu webovú stránku. Tretie strany však môžu predpokladať, že používatelia, ktorí sú v interakcii alebo kliknú na personalizovanú reklamu alebo obsah zobrazený na našej webovej stránke, patria do skupiny, na ktorú je reklama alebo obsah zameraný. Nemáme prístup a ani kontrolu nad cookies alebo inými funkciami, ktoré môžu používať inzerenti a stránky tretích strán. Postupy týchto tretích strán vo vzťahu k informáciám nie sú zahrnuté v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov ani Vyhlásení o Cookies. Ak chcete získať ďalšie informácie o ich postupoch vo veci ochrany osobných údajov, kontaktujte ich, prosím, priamo.

Tieto cookies nie sú nevyhnutné pre webovú stránku. Pred umiestnením týchto súborov cookies vás vždy požiadame o udelenie súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete v kapitole "Vaše preferencie" nižšie.

Zoznam cookies tretích strán

Účel :Cookie fr ukladá ID prehliadača a šifrovanú verziu identity používateľa použitú na prihlásenie na Facebook.
Typ získavaných údajov : Nie sú dostupné žiadne údaje
Názov cookie (chceme toto uvádzať?) : fr
Ako dlho sa cookie uchováva? : 3 mesiace

VAŠE PREFERENCIE

Je možné obmedziť alebo zablokovať cookies alebo dokonca vymazať cookies, ktoré už boli umiestnené vo vašom zariadení. Ak tak urobíte, je možné že nebudete mať prístup k určitým častiam našej webovej stránky a my môžeme myslieť, že ste nás nikdy predtým nenavštívili, a preto vám znovu zobrazíme oznámenie o cookies a požiadame vás o súhlas s umiestnením súborov cookies.
Naša webová stránka má nástroj, ktorý vám pomáha spravovať cookies.
Môžete tiež obmedziť alebo zablokovať cookies tým, že si zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ak chcete zistiť, ako spravovať vaše nastavenia cookies, pozrite si bližšie informácie v sekcii pomoci vášho prehliadača.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa cookies, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.